/home/greyhouse/ftp/szara_www
Aktualności
Krakow Photomonth w Szarej Kamienicy 2018-05-15

 

Eline Benjaminsen
Tam, gdzie robi się pieniądze. Powierzchnie kapitału algorytmicznego (2017–obecnie)

„Jaki obraz widzisz, kiedy słyszysz słowo »giełda«?” – tym pytaniem Eline Benjaminsen zaprasza widza do świata zautomatyzowanych transakcji opartych na algorytmach znanych jako high-frequency trading (handel wysokich częstotliwości, HFT). HFT umożliwia generowanie zysków z prędkością niewyobrażalną dla ludzkiego mózgu. Pieniądze pomnażane są nie przez sprzedaż produktów określonej wartości, tylko dzięki temu, że sama transakcja przeprowadzana jest w błyskawicznym tempie. Innymi słowy: zanim skończysz czytać to zdanie, giełdowa firma inwestycyjna dokona w przybliżeniu 10 000 transakcji.
(...)

W swojej twórczości Eline Benjaminsen (ur. 1992, Norwegia) bada procesy kształtujące nasze postawy, zwyczaje i indywidualne możliwości, ale istniejące poza naszym fizycznym otoczeniem. Skupiając się stricte na tym, co fizyczne – a więc na tym, co można sfotografować – ukazuje związek między materialnym i niematerialnym, aby skonfrontować oglądających z granicami ich własnego postrzegania. Benjaminsen w lipcu 2017 roku ukończyła Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Hadze. Projekt Tam, gdzie robi się pieniądze o infrastrukturach algorytmicznych transakcji giełdowych przyniósł jej stypendium Steenbergen oraz drugą nagrodę w konkursie Canon Zilveren Camera w kategorii „Storytelling”. 

Mark Curran
RYNEK (2010–obecnie)

Zainspirowany następstwami upadku światowej gospodarki oraz brakiem trwałego audiowizualnego zaangażowania w istotę tego katastrofalnego wydarzenia projekt RYNEK, wciąż prowadzony i wielokierunkowy, w krytyczny sposób podejmuje problem funkcjonowania oraz kondycji światowych rynków i kapitału finansowego.

Celem Currana jest pokazanie światowego rynku finansowego jako wszechobecnej siły wpływającej na nasze życie – autor robi to, odzierając sferę finansową z abstrakcyjności. Powracające tematy to algorytmiczna maszyneria rynków finansowych, postrzegana jako kluczowy innowator tej technologii, a także łagodzenie kryzysów jako sposób normalizacji odchylenia oraz długoterminowe mapowanie i konsekwencje aktywności finansowej oddalonej od obywateli i życia codziennego.

(...)

Kuratorką projektu jest Helen Carey (dyrektorka Firestation Artists’ Studios). Wsparcia udzieliły Arts Council of Ireland, Arts Council of Northern Ireland, NEPN (University of Sunderland, Wielka Brytania), Noorderlicht (Holandia), Institute of Art, Design & Technology (Dublin), Gallery of Photography (Dublin), Belfast Exposed oraz Culture Ireland.


Mark Curran – artysta badacz, mieszka i pracuje w Berlinie oraz Dublinie. Zrobił doktorat w Dublin Institute of Technology, wykłada fotografię w Institute of Art, Design and Technology w Dun Laoghaire, jest profesorem wizytującym programu Visual and Media Anthropology na Freie Universität w Berlinie. 

Axel Braun
Szkodliwe ingerencje (2018)

Puszcza Białowieska od wieków jest źródłem legend o dzikich pustkowiach. Choć niektóre jej części zachowały pierwotny charakter, niezliczone ludzkie interwencje odcisnęły na niej swoje piętno. Los tego cennego ekosystemu zawsze był ściśle związany ze zmieniającą się przynależnością państwową i strukturami władzy.

(...)
Wieloletni projekt Axela Brauna Zakłócone harmonie. W stronę zrozumienia krajobrazów antropocenu to zbiór artystycznych studiów przypadku na temat skomplikowanego związku między ludzkością i naturą. Światopogląd antropocentryczny daje ludzkości prawo do dominowania nad naturą, by człowiek mógł zaspokajać swoje rosnące potrzeby. Rezultatem jest epoka geologiczna definiowana przez najbardziej szkodliwe efekty ludzkiej działalności na Ziemi.

W swoich badaniach Axel Braun łączy znaleziony materiał z własnymi zdjęciami i produkcjami filmowymi. Efekty swoich dociekań Braun prezentuje w instalacjach site-specific łączących różne media. Ich przenikające się warstwy wizualne i tekstowe odzwierciedlają złożone i często kontrowersyjne dyskursy, jakie napotyka artysta.

Organizator: