/home/greyhouse/ftp/szara_www
Aktualności
Prawo spojrzenia 2018-01-26

 

Prawo spojrzenia

Uczestnicy: Krzysztof Gil, Delaine Le Bas, Andrzej Mirga, Małgorzata Mirga-Tas

Kuratorzy: Wojciech Szymański, Delaine Le Bas

Wernisaż 01.02 (czwartek) godz. 19:00

wystawa potrwa do 23 lutego 2018 

Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku Andrzej Mirga, polski Rom i student etnografii, wykonał cykl czarno-białych fotografii dokumentujących życie romskiej społeczności zamieszkałej w osiedlach w Czarnej Górze i innych miejscowościach południowej Małopolski. Ten fotograficzny reportaż sprzed ponad czterdziestu lat, który zawiera obrazy górskiego krajobrazu z elementami architektury, sceny rodzajowe, a przede wszystkim portrety Romów i Romek, jest bezcennym, rzadkim i niezwykle interesującym dokumentem wizualnego archiwum przeszłości. 

Andrzej Mirga posługując się charakterystycznym dla etnografii, etnologii i antropologii sposobem zapisu, fotografuje romskie społeczności Spisza i Podhala, będąc jednocześnie studentem etnografii i członkiem obrazowanej przez siebie grupy. W przypadku tych fotografii do czynienia mamy z rodzajem przejęcia medium służącego wytwarzaniu obrazu przedmiotu w etnograficznym oglądzie. Za pomocą tej operacji członek romskiej i uprzedmiotowionej dotychczas przez etnografów wspólnoty odzyskuje dla niej jej własny obraz oraz nadaje jej podmiotowość. W tym sensie ten fotograficzny zapis – rozpoczęty w 1978 r., tym samym, w którym swój „Zapis socjologiczny” zaczęła wykonywać Zofia Rydet – ustanawia nowe i sprawiedliwe – tytułowe – prawo spojrzenia.

Fotografie te istotne są także dla pozostałych osób biorących udział w wystawie. Stały się punktem wyjścia zwłaszcza dla dwóch romskich artystek współczesnych. Delaine Le Bas, Romki pochodzącej z Anglii, która w 2016 r. na Podhalu wykonała dokamerowy performans i jego fotograficzną dokumentację oraz Małgorzaty Mirgi-Tas, pochodzącej z Czarnej Góry polskiej Romki, która wykorzystuje zdjęcia Andrzeja Mirgi jako wizualne wzorce i archetypy dla swoich obrazów i instalacji.

Organizator: ERIAC - European Roma Institute for Arts and Culture

 http://www.szarakamienica.pl/public/picture/prawo/ERIAC_logo.png


Partner: Fundacja Grey House Szara Kamienica


Wystawa jest częścią Międzynarodowego Kulturalnego Programu Informacyjnego Europejskiego Instytutu Sztuki i Kultury Romskiej (European Roma Institute for Arts and Culture - ERIAC). Program ten został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Patronat medialny:

/public/picture/Winter%20is%20coming/RK_logo.pnghttp://www.szarakamienica.pl/public/picture/prawo/lounge_blk(1).png  http://www.szarakamienica.pl/public/picture/prawo/notes-nn6t-logo.png

 Współpraca:

http://www.szarakamienica.pl/public/picture/prawo/Alliance%20logo(1).png http://www.szarakamienica.pl/public/picture/prawo/open_society_foundations-logo-2016_01_08-2000x650.png  http://www.szarakamienica.pl/public/picture/prawo/AA_2017_DTP_Plo.png

 

 

 

czytaj więcej

Wielki finał! 2017-11-22

Bardzo serdecznie zapraszamy na wystawę finalistów VII edycji konkursu Fundacji Grey House 

 

/public/picture/7wystawa/wystawa_2017_szara_SZUM.png 


Wernisaż i ogłoszenie wyników już  2 grudnia  (sobota) o  godz.: 20:00

Artyści: 

Xavery Deskur Wolski, Róża Duda & Michał Soja, Tomasz Kręcicki, Agnieszka Mastalerz, Tymon Nogalski 

Kurator: Wojciech Szymański

Aranżacja: Mateusz Okoński

 
Wystawa finalistów i finalistek 7. edycji konkursu Fundacji Szara Kamienica prezentuje prace sześciorga artystów i artystek wyłonionych przez jury spośród ponad stu dwudziestu zgłoszeń. Tegoroczna odsłona prac finałowej szóstki rozmyślnie nie ogniskuje się wokół żadnego określonego z góry tematu ani ogólnej kategorii, za pomocą których usilnie i często na siłę usiłuje się zszywać bardzo osobne, różne, wypowiadane z innych pozycji i w innej perspektywie, partykularne wypowiedzi artystyczne. Zwłaszcza, że są to wypowiedzi, które – co charakterystyczne dla wystaw takiego formatu – zostały wybrane nie tyle pod temat, co raczej na oko. Co więcej, wystawa odrzuca tego rodzaju próby kuratorskie jako chybione i niebezpieczne praktyki kontekstualizacji i dyskursywnej przemocy wobec sztuki, odbiorców i odbiorczyń, jak również wobec jej doświadczania i przeżycia. W zamian tego wystawa tautologicznie zwraca się w stronę swoich założeń, proponując zamiast pełnego rzeczowników tytułu dwie partykuły i jeden przysłówek. Za ich pomocą ujęta została struktura przeznaczonego dla artystów i artystek do trzydziestego roku życia konkursu. Wystawa więc prezentuje prace artystów i artystek bardzo młodych, jeszcze młodych i już na tyle młodych, by wziąć w niej udział. I takich, którzy już rozpoczęli swoją karierę, takich, którzy ciągle ją jeszcze rozpoczynają oraz tych, którzy bardzo chcieliby ją rozpocząć.

W. Szymański

Partnerzy: 

http://www.szarakamienica.pl/public/picture/7wystawa/7.png

Patronat medialny: 

 

 

ć http://www.szarakamienica.pl/public/picture/lounge%20na%20szarej.png  http://www.szarakamienica.pl/public/picture/7wystawa/Numarte_szare.png  http://szarakamienica.pl/public/picture/TVP3-Krak%C3%B3w_svg.png  
http://www.szarakamienica.pl/public/picture/Szum%20na%20Szarej.jpg  http://www.szarakamienica.pl/public/picture/notes%20na%206%20tygodni%20na%20Szarej.jpg  http://www.szarakamienica.pl/public/picture/Uncanny%20Valley/RK_logo2(1).png http://www.szarakamienica.pl/public/picture/Uncanny%20Valley/logo%20opcje.png   http://www.szarakamienica.pl/public/picture/DziennikP(1).jpg

  

 

 

czytaj więcej

Radek Szlęzak i Dolina Niesamowitości 2017-10-20

 

Serdecznie zapraszamy na otwracie wystawy The Uncanny Valley Radka Szlęzaka - finalisty przeglądu malarskiego Nowy Obraz/Nowspojrzenie (2015), międzynarodowego konkursu Imaginary Landscape II (MOCA,Tajpej), ogólnopolskiego przeglądu malarskiego Zielona Marchewka (2014) oraz ostatniej edycji konkursu im. Gepperta (2016).

 

http://www.szarakamienica.pl/public/picture/Uncanny%20Valley/Plakat_Radek_A3_.pdf

 

http://www.szarakamienica.pl/public/picture/Szum%20na%20Szarej.jpg  http://www.szarakamienica.pl/public/picture/notes%20na%206%20tygodni%20na%20Szarej.jpg  http://www.szarakamienica.pl/public/picture/Uncanny%20Valley/RK_logo2(1).png http://www.szarakamienica.pl/public/picture/Uncanny%20Valley/logo%20opcje.png   http://www.szarakamienica.pl/public/picture/DziennikP(1).jpg

 

Wystawę Radka Szlęzaka można by właściwie zatytułować „Świnki morskie w dolinie (...) 

 

 

czytaj więcej

Konkurs II etap 2017-09-15

 

 

Z radością informujemy, że głosami tegorocznych jurorów tj. Krystyny Axmann (prezes Fundacji), Jakuba Banasiaka, Magdaleny Kownackiej, Ewy Łączyńskiej-Widz, Piotra Rypsona, Piotra Sikory i galerii Stereo czyli Zuzanny Hadryś i Michała Lasoty do II etapu Konkursu zakwalifikowali się (kolejność alfabetyczna):

Róża Duda & Michał Soja

Tomasz Kręcicki

Agnieszka Mastalerz

Tymon Nogalski

Xavery Deskur Wolski

 

czytaj więcej

Konkurs Konkurs! 2017-06-28

 

czytaj więcej

Ogłaszamy VII edycję Konkursu Fundacji Grey House. Nabór zgłoszeń do 20 lipca! 2017-05-22

 Regulamin  

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych osobowości twórczych wśród artystów młodego pokolenia, wsparcie  działań artystycznych uczestników, a także  upowszechnienie idei promocji młodych talentów w środowisku artystycznym i biznesowym.

NAGRODA

1.     Nagrodę stanowią:

1)  Jednorazowe stypendium w wysokości 5 000,00 PLN  (słownie:  pięć  tysięcy złotych), na które składa się kwota 5.000, 00 (słownie: pięć tysięcy) złotych wraz z kwotą stanowiącą równowartość podatku należnego od stypendium. Należną kwotą podatku wraz z deklaracją podatkową według ustalonego wzoru przekaże do właściwego organu podatkowego Organizator. 

2)  wystawa indywidualna w Galerii Szara Kamienica w Krakowie

2.     Laureat otrzyma nagrodę pieniężną przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych.

KONKURS

1.     Na konkurs można nadsyłać prace w następujących dziedzinach: 

1) Malarstwo

2) Grafika

3) Rzeźba

4) Fotografia

5) Nowe media (video, instalacje, sztuka cyfrowa, performance)

2.     W konkursie biorą udział studenci V roku kierunków artystycznych wyższych uczelni (bez limitu wieku) lub  absolwenci tychże kierunków, którzy w roku przyznania Nagrody nie ukończyli  30. roku życia.

3.     Konkurs składa się z 2 etapów:

1)    Etap I - na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera 5 (pięcioro) uczestników II etapu konkursu, których prace prezentowane będą na wystawie konkursowej.

2)    Etap II - na podstawie oryginałów prac prezentowanych na wystawie konkursowej  Jury wybiera jednego Laureata Nagrody Głównej.

 

czytaj więcej

UFO VISUAL LAB już wkrótce w Szarej 2017-05-11

 

19.05 - 02.06.2017

wernisaż: 21.05.2017, 8pm
wtorek - piątek 13:00 - 18:00
 

Fresh From Poland x FotoBzik x Paper Beats Rock prezentują:

UFO VISUAL LAB

Kuratorzy i artyści połączyli siły, by przyjrzeć się ewolucji mitu i wizualnych reprezentacji UFO i życia pozaziemskiego w mediach oraz popkulturze.

Niezidentyfikowane Obiekty Latające oraz życie pozaziemskie są motywem, który regularnie pojawia się od wielu lat w kulturze, mediach i dyskursach naukowych. Zadajemy więc pytania: czemu ludzie chcą wierzyć? Jak to możliwe, że tak wielu z nas „wie” jak wygląda coś, czego istnienie nigdy nie zostało udowodnione? Czemu idea UFO bez przerwy inspiruje artystów do tworzenia powieści, filmów, dzieł sztuki?

 

 


 

 

Event UFO Visual Lab składa się z:


- Wystawy głównej, eksplorującej wizję 10 współczesnych twórców i kolektywów. Zaproszeni artyści to: Franek Ammer, Gosia Ćwiech, Artur Gołębiowski, Grupa TBX (Paweł Bagiński, Miłosz Cirocki, Wojtek Skrzypczyński), Kamil #2, Anna Kieblesz, Karol Liver, Michał Matejko, Kaja Rejczel Rata i Kasia Zolich;
- Laboratorium - części eksperymentalno-badawczej,
 z czytelnią, linią czasu i mapą myśli;
- Publikacji “Alternative Facts” - zina przygotowanego przez Katarzynę Zolich i Katarzyna Ewa Legendź z Paper Beats Rock;
#SHOWMEYOURUFO - wybranych prac przysłanych w ramach otwartego naboru (showmeyourufo.tumblr.com);
- “Wall of Evidence” - projektu kuratorskiego Iza Zdziebko i stowarzyszenia FotoBzik;
- “Disclosure” - projektu kuratorskiego Karola Livera - Prism Photo Magazine.

Dołącz do fascynujących badań historii mitu UFO i wizualnych reprezentacji latających spodków oraz życia pozaziemskiego w mediach i popkulturze. 

kurator: Grażyna Siedlecka
partnerzy: Galeria Szara Kamienica, @
Miesiąc Fotografii w Krakowie / Krakow Photomonth Festival
patroni medialni: doc! photo magazine, Prism Photo Magazine
showmeyourufo.tumblr.com
Szara Kamienica Gallery, Rynek Główny 6, 30-001 Krakow, Poland

 

 

Harmonogram wydarzeń towarzyszących do pobrania

www.szarakamienica.pl/public/picture/file/PROGRAM.doc

czytaj więcej

Przemek Branas znów w Szarej Kamienicy 2017-03-24

Laureat Nagrody Głównej w Konkursie FGH 2015

PRZEMYSŁAW BRANAS 

pokaże niebawem swoje najnowsze prace w murach galerii Szara Kamienica!

Na wystawę Wielki ch**j zapraszamy juz  w najbliższy piątek (31 marca) o godz. 19:00 

Kurator: Piotr Policht 
Zapraszamy!

Współpraca: 

Patronat medialny: 

 

 

czytaj więcej

Wernisaż 2017-02-26

 fot.: Grzegorz Mart 

   

 

czytaj więcej

Nieustalone położenie 2017-02-20

 

/public/picture/1nieustalone%20polozenie/Untitled-1_FB%20WYDARZENIE.png

 

Szymon Szewczyk

Nieustalone położenie

Kuratorka: Marta Lisok

Współpraca choreograficzna: Dominika Knapik

Wernisaż: 24.02, godz: 19:00

Patronat medialny: 


 

 

         

 Współpraca redakcyjna

Współpraca: 

http://www.szarakamienica.pl/public/picture/logo_FSW(1).jpg

Projektowane przez niego przedmioty zamazują granice deseni i wzorów. Szymon Szewczyk tasuje style, artefakty, wpływy, cytaty. Wyciska z nich soki i podaje widzowi gęsty ekstrakt, przynosząc idealnie oswojoną egzotykę. Znajdziemy tu fragmenty metaloplastyki rodem z ogródków działkowych imitujących solarne ornamenty ze zmyślonych rytuałów, okleiny w marmurek z Castoramy, które każdą powierzchnie przemieniają w monumentalny nagrobek czy zaskakująco lekkie geometryczne głazy. Formy na skraju zmysłowych geografii, scenografii do filmu fantasy albo dekoracji do opery, której akcja rozgrywa się w nieprzeniknionej dżungli. Obiekty te mogą być odczytywane jako wyraz fantazji o dalekich wyprawach, stworzonej przez kogoś kto nie lubi podróżować, przesłodzonym wyobrażeniem o egzotyce, w którym forma wierci się, przetapia samoistnie z jednego stanu w drugi, wiruje, rozdwaja i zwielokrotnia. 

Marząc o zaginionych cywilizacjach czekających na swoich badaczy, Szymon Szewczyk śledzi losy fałszywych podróżników, melancholijnych antropologów, naukowców szarlatanów. Poddaje w wątpliwość uporządkowaną wiedzę o świecie, tropi luki, w których fakty ustępują miejsca domysłom, fantazjom i przesądom. Nie przeszkadzają mu nieścisłości faktograficzne, splątana, podejrzana chronologia i pomyłki w nazwach. 

 

Wierzy, że nic tak nie leczy melancholii jak przeglądanie atlasów. W takim ujęciu kartografia może być rodzajem literatury, a oglądanie map uzdrawiającym substytutem podróżowania. Precyzyjne odwzorowanie plam symbolizujących lasy czy pustynie, poziomic wyznaczających głębiny i wysokości górskich stoków, geometrii południków i równoleżników zastępuje doświadczenie realnej przestrzeni. Najciekawsze okazują się miejsca położone na skraju mapy, albo te których nazwy leżały dokładnie na linii jej składania i od ciągłego otwierania zatarły się, stając się zupełnie nieczytelne. Bez językowych dookreśleń, które kolonizowały przestrzeń, ich status jest niepewny i mglisty, tak jakby istniały tylko w połowie, przywołując odstraszające zdanie: „hinc sunt dracones” (tu są smoki), pojawiające się na prastarych mapach. Dokładnie tam gdzie kartografowie stawali bezradni wobec nieznanego i w obliczu białej plamy zwracali w stronę wyobraźni.

 

Marta Lisok

czytaj więcej

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna »